Compactador CMG

Equipo de compactación polivalente para todo tipo de residuos.
  • Apto para bolsas de basura Apto para bolsas de basura
  • Apto para residuos de barredoras Apto para residuos de barredoras
  • Apto para restos de poda Apto para restos de poda
  • Bajo nivel sonoro Bajo nivel sonoro